Inflationstakten högre än väntat

Inflationstakten mätt som KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, uppgick till 1,7% på årsbasis under januari, visar siffror från SCB. Det var högre än analytikernas förväntningar.
Stefan Ingves. Foto: Claudio Bresciani/TT, Anders Wiklund/TT

Det är en uppgång från december då inflationstakten var 0,5%.
Analytikerna hade väntat sig en årstakt på 1,6%, visar konsensusdata från Bloomberg.

Inflationstakten påverkades framförallt av höjda boendekostnader och prisuppgångar på livsmedel och alkoholfria drycker. Även elpriserna steg jämfört med januari föregående år.

Det som främst motverkade prisuppgångarna motverkades var lägre priser på datorer och TV-apparater. Det var även prisnedgångar på drivmedel.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,8% i januari, vilket är en ökning jämfört med december då den var 1,2%.

KPIF sjönk under januari med 0,3% från december till januari. Under motsvarande period 2020 sjönk priserna med 1,5%.

Det som främst påverkade månadsförändringen var prisnedgångar på kläder, utrikes flygresor, datorer och paketresor, vars priser brukar falla i januari. Dessutom påverkade prisnedgångar för restaurangbesök.

Högre priser på el påverkade inflationstakten åt motsatt håll.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPIF. I januari 2021 bidrog korgeffekten med -0,35% till månadsförändringen i KPIF, och med 0,16%till årstakten.

Sverige, % januari, 2021 Konsensus december, 2020
KPI, YY 1,6 1,5 0,5
KPIF, YY 1,7 1,6 0,5

Konsensusdata från Bloomberg