Rejält fall för inflationstakten i september

Inflationstakten enligt KPIF var 0,3 procent i september 2020, en nedgång från augusti då inflationstakten var 0,7 procent.

KPIF steg med 0,1% från augusti till september. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,5 procent. Det visar siffror från SCB.

Säsongsnormala prishöjningar på kläder bidrog till månadsförändringen. Priserna för el och hushållsbränsle ökade, men var fortsatt lägre jämfört med motsvarande period 2019. Även prisåtergångar på möbler efter sommarreor, samt högre priser inom gruppen övriga fritidsvaror, bidrog ytterligare uppåt.

Det som främst motverkade prisuppgångarna var lägre priser på flygcharter. Även priserna för livsmedel och alkoholfria drycker sjönk.

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, minskade från 0,7% i augusti till 0,3% i september. Enligt konsensusdata från Bloomberg väntades inflationstaken enligt KPIF ligga på 0,6%.

KPIF drogs främst upp av högre boendekostnader, men även av ökade priser för restaurangbesök och diverse varor och tjänster.

Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på drivmedel, men även priserna för rekreation och kultur, och då särskilt flygcharter, påverkade nedåt.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter sjönk från 1,4% i augusti till 0,9% i september.

“Allt sammantaget fortsätter inflationen vara volatil medan den mer övergripande bilden är stabil”, skriver Nordeas Torbjörn Isaksson i en kommentar.

Nordea tror på en KPIF exklusive energi som rör sig mellan 1% och 1,5% det kommande året, för att sedan plana ut runt 1%, med riskerna på nedsidan.

“Vi väntar oss att Riksbanken håller reporäntan oförändrad på 0,0% i den överskådliga framtiden, men den alltför låga inflationen innebär att en räntesänkning inte kan uteslutas helt under nästa år”, skriver Torbjörn Isaksson.

SEB skriver i sin kommentar att det nu åter sätts ytterligare press på Riksbanken.

“Vår prognos är att Riksbanken kommer att behålla penningpolitiken oförändrad framöver, men dagens rapport ger ytterligare stöd för vår syn på att ribban för en mer expansiv politik är låg”, skriver Marcus Widén och Olle Holmgren.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här