ING ser fortsatt återhämtning för råvaror under 2021

ING räknar med att återhämtningen för råvaror, som inleddes under andra halvåret 2020, kommer att bestå sig under 2021 i samband med att världsekonomin återhämtar sig från covid-19. Det skriver banken i sin Commodities Outlook 2021.
Koppar
Foto: Cornelius Poppe/TT
Det stora dragloket bakom återhämtningen är Kina som har ökat energiimporten, metaller och jordbruksråvaror.

”Kinas post-covid-19-stimulanser har lett till mer infrastrukturinvesteringar och ökat efterfrågan för metaller”, skriver ING och framhåller också landets stora jordbruksimport för att säkra befolkningen livsmedel.

Vad gäller utsikterna för 2021 bedömer banken att råvaror kommer fortsätta att röra sig uppåt.

”En vidare återhämtning i världens ekonomier bör vara stödjande samtidigt som det finns potential för mer stimulanser. En betydande ökning av penningmängden, bottenräntor och finanspolitiska stimulanser har gett upphov till inflationsförväntningar; därför förväntar vi oss att se mer pengar flöda in i råvaror med spekulanter som ökar sina långa positioner, särskilt inom metaller och jordbruk”, skriver ING.