Ingves huvudvärk – inflationen sjunker mer än väntat

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,4 procent i augusti jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infront Datas prognosenkät var -0,3 respektive +1,5 procent. Riksbankens prognosbana, som publicerades den 5 september, pekade mot en KPIF-inflation på 1,5 procent i augusti.

I juli var KPIF-inflationen 1,5 procent.

KPI sjönk 0,4 procent i augusti jämfört med föregående månad och steg 1,4 procent i årstakt. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,6 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,6.

Till månadsförändringen bidrog lägre priser på paketresor med 0,4 procentenheter. Lägre priser på utrikes flygresor och grönsaker bidrog med 0,2 respektive 0,1 procentenheter nedåt.

Detta motverkades främst av högre priser på kläder som drog upp KPI med 0,2 procentenheter.

I juli var KPI-inflationen 1,7 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,6 procent i augusti, jämfört med 1,7 procent i juli. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,8 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,8 procent.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.