Ingves pläderar för amorteringskrav

Mer samverkan behövs mellan penningpolitiken och makrotillsynen. Det naturliga vore att ställa krav på amorteringar då det har störst effekt mot hushållens växande bostadsskulder. Det säger Riksbankens ordförande Stefan Ingves i ett tal på onsdagen.

”Det naturliga vore att ställa krav på amorteringar. Stocken av befintliga bostadslån skulle då minska. Det skulle dessutom ge hushållen starkare incitament att hålla igen på lånandet. Ett sådant krav vore rimligt – och något som man på andra håll i världen ser som en självklarhet”, säger Ingves.

Om penningpolitiken ska klara sina uppgifter framöver måste makrotillsynen fungera väl – men det omvända gäller också, framhåller Ingves, som betonar att samarbete om konkreta åtgärder som kan lösa dagens problem behövs.

”Min förhoppning är att diskussionerna i det nybildade finansiella stabilitetsrådet leder till att de beslut som behöver fattas också verkligen fattas även om det förmodligen då och då kommer att handla om politiskt ganska obekväma beslut”, säger Stefan Ingves.

Men även om behovet av samarbete mellan politikområden är givet är det dock osäkert exakt hur en lämplig politikmix bör se ut, anser Ingves.

”Men vi kan inte dröja med alla konkreta åtgärder i väntan på att forskningen ska ge oss svar. Till det är riskerna för höga”, säger han.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.