Intrum släpper definitiva siffror – försiktiga med att extrapolera för mycket in i Q4

Kredithanteringsbolaget Intrum som tidigare har lämnat en omvänd vinstvarning släpper nu en fullständigt rapport för det tredje kvartalet.
Foto: Intrum
Omsättningen steg 19,4% till 4 521 miljoner kronor (3 786).

Rörelseresultatet blev 1 688 miljoner kronor (1 375), med en rörelsemarginal på 37,3% (36,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 687 miljoner kronor (1 476), med en justerad rörelsemarginal på 37,3% (39,0).

Resultatet efter skatt blev 864 miljoner kronor (579), en ökning med 49,2% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 6,97 kronor (4,26), vilket innebär en ökning med 63,6% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2 060 miljoner kronor (1 306).

”Vi är mycket nöjda med den starka utvecklingen under det tredje kvartalet, samtidigt som vi är försiktiga med att extrapolera för mycket av denna återhämtning in i årets avslutande kvartal, då affärsvolymer från nyförsäljningen alltjämt är fortsatt begränsad. Detta förväntar vi kommer att reflekteras i siffrorna också för det fjärde kvartalet. Med det sagt bibehåller vi vår optimistiska syn kring affärsmöjligheter för 2021 och framåt, vilket stöds av bland annat megatrender inom konsumentbeteende, digitalisering, fortsatt reglering inom finanssektorn såväl som volymer i efterdyningarna av pandemin”, skriver bolagets nya VD Anders Engdahl i rapporten.

Intrum, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 521 3 786 19,4%
Rörelseresultat 1 688 1 375 22,8%
Rörelsemarginal 37,3% 36,3%
Rörelseresultat, justerat 1 687 1 476 14,3%
Rörelsemarginal, justerad 37,3% 39,0%
Nettoresultat 864 579 49,2%
Resultat per aktie, kronor 6,97 4,26 63,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 060 1 306 57,7%