IPO-guiden hissar en flagga inför Implanticas notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Implantica inför noteringen den 21 september.

Den 21 september börar Implantica handlas på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide hittat en flagga för komplext erbjudande.

Implantica
Lista First North
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 4025 Mkr
Sista teckningsdag 2020-09-17
Första handelsdag 2020-09-21

I Implanticas IPO ges depåbevis (SDR) ut som motsvarar A-aktier i bolaget. Sedan tidigare finns 33,75 miljoner A-aktier och 56,25 miljoner B-aktier. Det finns alltså totalt 90 miljoner aktier. Men B-aktiernas värde motsvarar bara en femtedel av A-aktierna. En B-aktie ger nämligen rätt till en femtedel av utdelningen och om de ska konverteras till A-aktier får den som konverterar en femtedel så många A-aktier som den hade B-aktier.

IPO-guiden meddelar att alla värden i tabellerna i granskningen har beräknats utifrån att B-aktieantalet är en femtedel av det faktiska. Detta för att ge en rättvis bild. På så sätt blir totalen 45 miljoner aktier.

Det hissas således en flagga för att aktiestrukturen är onödigt krånglig.

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 17 september och teckningskursen är 65 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Spotlight Inväntar notering Spotlight 2020-09-08 2020-09-15 Läs här
Exsitec Inväntar notering First North 2020-09-08 2020-09-16 Läs här
Readly Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2020-09-15 2020-09-17 Läs här
ES Group Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-18 2020-09-30
LifeClean Teckningstid pågår First North 2020-09-16 2020-10-01 Läs här
GPX Medical Teckningstid pågår First North 2020-09-21 2020-10-02 Läs här
Curasight Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här
BoMill Teckningstidpågår Firsth North 2020-09-24 2020-10-20