IPO-guiden hissar två flaggor inför noteringen av HODL Spac

Affärsvärldens IPO-guide har granskat HODL Spac inför noteringen på Spotlight och hittat två flaggor.
HODL SPAC
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 40 Mkr
Sista teckningsdag 2022-01-13

Den 21 januari noteras HODL Spac på Spotlight Stock Market. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för tveksamma incitament samt en för CV med plumpar.

Tveksamma incitament

Vad gäller den första flaggan, för tveksamma incitament, tar sponsorerna i Spac-upplägget liten risk jämfört med andra investerare. Pre-money värderingen på 10 Mkr ger sponsorerna en fördelaktig ägarandel. Vid en eventuell likvidation får sponsorerna därmed rätt till mer kapital än de satsat. Rörelsekapitalet bekostas också av emissionslikviden. IPO-guiden hissar en flagga.

HODL Spacs ordförande Michaela Berglund kommenterar:

– Avseende risktagande så kan noteras att ingen ersättning utgår till grundarna för att sätta upp, notera och driva bolaget samt att, grundarna för med sig relevant erfarenhet och investerar sin tid för att göra detta till en framgångsrik SPAC inom blockchain. Vi anser oss ha skapat en transparent struktur, utan särskilda grundaraktier eller teckningsoptioner som ger utspädning, där teamet med teckningsåtagare står för över 80% av rörelsekapitalet (ur vilket teamet inte tar någon egen ersättning, som är fallet för de flesta andra SPAC:ar).

– Avseende likvidation så ser vi det som ett högst osannolikt scenario eftersom vi anser oss ha ett bra affärsflöde, vi har lock-up upp till sex månader efter genomfört förvärv och arbetar utan ersättning, vilket ger naturligt incitament att arbeta i högt tempo för att hitta ett så bra förvärv som möjligt, utifrån långsiktigt värdeskapande, på kortast möjliga tid. Skulle vi mot förmodan inte ha lyckats förvärva något bolag, så finns vid en likvidation minst 90% av investerat kapital tillgängligt då denna del av kapitalet är deponerat på ett låst konto, i enlighet med regelverket för en SPAC.

CV med plumpar

Andra flaggan som hissas avser CV med plumpar. HODL Spacs VD har nämligen varit ledamot i två startups som försatts i konkurs.

Ordförande Michaela Berglund kommenterar:

– Vår VD har varit med och skapat flera framgångsrika bolag, men start-up verksamhet har en högre riskprofil och då går det inte alltid i hamn, vilket är tråkigt men det ger ofta viktiga erfarenheter. Så man får nog se flaggan som att det finns god kunskap kring företagande och att utvärdera samt coacha entreprenörsledda bolag.

Bristfällig information

Dessutom ges en upplysning avseende bristfällig information. En stor del av emissionen är på förhand säkrad genom teckningsåtagare. Av prospektet framgår dock inte vilka som ligger bakom ungefär 70% av teckningsåtagandet (16 av 24 Mkr). Det är en brist men IPO-guiden hissar ingen flagga.

Ordförande Michaela Berglund kommenterar:

– Ingen teckningsåtagare har nått upp till en nivå av ägande att de ska omnämnas i prospektet och vi har därför inte angivit dessa i prospektet. Vi kan dock nämna att det finns ett antal namnkunniga investerare inom blockkedja och tech, utöver våra rådgivare Ivan Liljeqvist (Ivan on Tech & Moralis) och Stefan Rust (ex Bitcoin.com + Trusted Node), som vi är glada och stolta över att de tror på oss. Däribland Eric Wall (Arcane Assets), Sergey Kotliar (Bitrefill), Carl Pei (founder OnePlus & Nothing), Teddy Forselius (founder Everipedia), Sam Kazemian (founder FRAX), Ash Pournouri (Avicci Manager & Brilliant Minds) och Christian Ander (founder bt.cx).

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR HODL SPAC PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 13 januari och teckningskursen uppgår till 5 kronor.