IPO-guiden hissar två flaggor inför noteringen av Nordisk Bergteknik

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Nordisk Bergteknik inför noteringen på stockholmsbörsen och hittat två flaggor.
Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik, Fotograf: Sune Grabbe/Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik
Lista Nasdaq Stockholm
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 1305 Mkr
Sista teckningsdag 2021-10-10

Den 12 oktober noteras Nordisk Bergteknik, som sysslar med berghantering och grundläggning, på Stockholmsbörsen. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för hög emissionskostnad och en för storaffär inför IPO.

Angående flaggan för hög emissionskostnad är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Nordisk Bergteknik betalar cirka 35 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 6,7% av erbjudandet.

Nordisk Bergteknik

Vad gäller den andra flaggan, för storaffär inför IPO, är Nordisk Bergteknik aktiva på förvärvsfronten. Bara under Q2 har tre förvärv gjorts och avsiktsförklaringar om ytterligare två förvärv ingåtts.

Dessutom noterar IPO-guiden, under flaggan komplext erbjudande, att bolaget har ett upplägg med både A- och B-aktier. A-aktierna ägs av huvudägaren Pegroco Invest och ger rösträtt men ger inte del i bolagets vinst. Dessa aktier ska lösas in senast under Q1 22 mot minimal ersättning. IPO-guiden har bara räknat på B-aktierna i sina beräkningar. Dock höjs ingen flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR NORDISK BERGTEKNIK PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är söndag den 10 oktober och teckningskursen uppgår till 26 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Truecaller Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-07 2021-10-08 Läs här
Nordisk Bergteknik Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-10 2021-10-12 Läs här
Haypp Group Teckningstid pågår First North 2021-10-12 2021-10-13
Netel Holdings Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-14 2021-10-15
Byggfakta Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-14 2021-10-15
Flat Capital Teckningstid pågår First North 2021-10-13 2021-10-20 Läs här
Medhelp Teckningstid pågår First North 2021-10-11 2021-10-26 Läs här
SHT Smart High-Tech Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-28 2021-11-18