John Mattson utökar ägandet i Hefab och EFIB

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson har förvärvat ytterligare 27% av aktierna i Hefab och 41% av aktierna i EFIB.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Därmed går bolaget upp i ett ägande motsvarande 95% av aktierna i Hefab respektive 99% i EFIB, enligt ett pressmeddelande.

De förvärvade aktierna har kostat John Mattsson 1 489 miljoner kronor. Bolaget betalar genom en kombination av kontanter och en apportemission. Utspädningen från apportemissionen uppgår till cirka 4,4% av aktierna och rösterna i John Mattson.

Hefab och EFIB har ett fastighetsvärde på 5,3 miljarder kronor (inklusive två pågående bostadsprojekt) med ett hyresvärde på 200 miljoner kronor.