Karnov Group ökar rörelseresultatet

Affärsinformationsbolaget Karnov Group redovisar ökande intäkter och rörelseresultat i tredje kvatalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Nettoomsättningen steg 1,7% till 192,8 miljoner kronor (189,5). Den organiska tillväxten var 3%.

Ebita-resultat blev 77 miljoner kronor (69), med en ebita-marginal på 39,9% (36,4).

Justerat ebita-resultat blev 77 miljoner kronor (74).

Rörelseresultatet blev 40,4 miljoner kronor (38,0), med en rörelsemarginal på 21,0% (20,1).

Resultatet före skatt var 34,1 miljoner kronor (32,2).

Resultatet efter skatt blev 28,0 miljoner kronor (32,1), en minskning med 12,8% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,28 kronor (0,33), vilket innebär en minskning med 15,2% mot föregående år.

”Vårt affärserbjudande har visat sin relevans med hög aktivitet på våra covid-19-specifika plattformssektioner, som förser användare med direkt och lättillgängligt innehåll. Förnyelsen av våra prenumerationsbaserade kundavtal fortlöper enligt förväntan med väldigt hög förnyelsegrad. Vi kan emellertid se en försening i nyförsäljning eftersom beslutsprocessen har förlängts eller skjutits på framtiden på grund av osäkerhet till följd av pandemins globala effekter. Detta innebär en lägre tillväxtgrad på vår onlineförsäljning som inte till fullo kan kompensera för den inverkan covid-19 har på vår offline-verksamhet”, kommenterar VD Flemming Breinholt i delårsrapporten.

”Våra offlineprodukter som inte är prenumerationsbaserade, huvudsakligen böcker, offentliga publikationer och juridiska rådgivningskurser, har även påverkats under det tredje kvartalet. Vi bedömer att detta kommer att fortsätta under året, tillsammans med förskjutna processer inom nyförsäljningen. Covid-19-pandemin bedöms ha en negativ inverkan om cirka 2 procentenheter på nettoomsättningstillväxten under året”, fortsätter Flemming Breinholt.

Karnov Group, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 192,8 189,5 1,7%
EBITA 77 69 11,6%
EBITA-marginal 39,9% 36,4%
EBITA, justerat 77 74 4,1%
Rörelseresultat 40,4 38,0 6,3%
Rörelsemarginal 21,0% 20,1%
Resultat före skatt 34,1 32,2 5,9%
Nettoresultat 28,0 32,1 -12,8%
Resultat per aktie, kronor 0,28 0,33 -15,2%