Karolinska Development gör en brakförlust

Karolinska Development redovisar ett stort negativt resultat och betydligt lägre intäkter i det tredje kvartalet jämfört med året innan. Bolaget vinstvarnade förra månaden om att resultatet skulle bli negativt påverkat av portföljbolaget Aprea Therapeutics svaga aktiekursutveckling.
Foto: Chris Ryan/TT
Omsättningen sjönk 42,9% till 0,4 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -168,0 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet både före och efter skatt var -169,4 miljoner kronor (-14,7). Resultat per aktie hamnade på -0,97 kronor (-0,23).

Karolinska Development skrev i början av oktober att resultatet skulle påverkas negativt med cirka 190 miljoner kronor på grund av den senaste tidens svaga aktiekursutvecklingen för börsnoterade portföljbolaget Aprea Therapeutics.

Blickande framåt ser bolaget fram emot de kliniska resultaten från Aprea, Dilafor och Forendo Pharma, vilka förväntas kunna kommuniceras i slutet av året eller i början av 2021.

”Extra intressant kommer det naturligtvis bli att ta del av Apreas toplineresultat från fas 3-studien av eprenetapopt, som är den läkemedelskandidat vilken befinner sig närmast en marknadsregistrering och har potential att revolutionera behandlingen av den dödliga cancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom”, kommenterar VD Viktor Drvota.

Karolinska Development, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,7 -42,9%
Rörelseresultat -168,0 -1,0
Resultat före skatt -169,4 -14,7
Nettoresultat -169,4 -14,7
Resultat per aktie, kronor -0,97 -0,23