Kepler ser begränsad uppsida i Holmen

Skogsindustribolaget Holmen har i dag blivit nedgraderat av Kepler Cheuvreux till behåll från köp med fortsatt riktkurs på 310 kronor.
Foto: Rolf Andersson/Holmen
Bakom nedgraderingen ligger begränsad potential uppåt med 8 procent till summan-av-delarna samt mindre positivt vinstmomentum jämfört med Keplers favoriter i sektorn.

Framför ser Kepler en blandad utveckling

“Även om vi bedömer att båda divisionerna för skog och paperboard kommer att visa stigande vinster, motverkas det av mycket lägre resultat från pappersdivisionen, där volymerna väntas falla med mer än 10 procent i Q2 och Q3. Vi förväntas oss att EBITDA-resultatet faller med 8 procent i årstakt för 2020, men det är ändå bättre än för flera bolag inom sektorn”, skriver Kepler.

Kepler räknar vidare med att Holmen kommer att återgå till normaliserad verksamhet under det andra halvåret och göra en något bättre intjäning än vad som förväntas för andra kvartalet 2020. Deras prognos för ebitda i andra kvartalet ligger på 713 miljoner. Under 2021 väntas en vinstuppgång med 10 procent.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här