KI: Deppiga svenska hushåll förbryllar

Svenska hushåll fortsätter att vara ovanligt deppiga om utsikterna för den svenska ekonomin, enligt Konjunkturinstitutets barometer. I andra länder syns inte samma pessimism hos hushållen och enligt KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl är det svårt att förklara varför just svenska hushåll är så deppiga.

”Vi ser att hushållens syn på den egna ekonomin inte är så svag, utan det som drar ned är synen på den svenska ekonomin. Vi har inga bra svar på varför det är så, det är lite svårt att förstå när arbetslösheten just bottnat. Vi har tänkt förut att det kanske beror på fallande huspriser, men det har varit fortsatt svagt”, säger hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt KI-barometern sjönk hushållsförtroendet i november till 91,9 från 92,7 i oktober, väl under normalläget 100, men det har varit lägre tidigare under året.

Mikroindex, som mäter hushållens förväntningar på den egna ekonomin sjönk till 93,3 samtidigt som mikroindex, som mäter förväntningarna på den svenska ekonomin, sjönk till 85,1, den lägsta nivån sedan slutet av 2015. I många andra länder har konfidensindikatorer också försvagats, men då främst för industrin, medan hushållen hållit emot.

På frågan om pessimismen kring ekonomin kan ha något att göra med en känsla av att Sverige går åt fel håll, med mycket fokus på skjutningar och sprängningar, säger Ylva Hedén Westerdahl att det skulle kunna vara en delförklaring till varför just svenska hushåll är så deppiga.

”Många kan ha en känsla av att det inte är så bra som det verkar. Det är nog en blandning av olika saker vid olika tillfällen. Det finns också en osäkerhet om räntorna, om de kommer att höjas, och mycket osäkerhet i omvärlden. Det kan också vara vi själva som påverkar, när vi säger att det inte kommer att vara så här bra för evigt”, säger hon.

KI:s sammanfattande barometerindikator, som mäter stämningsläget i hela ekonomin, steg till 94,7 i november från 94,0 i oktober. Den bröt därmed en sex månader lång svit av försvagning och följer trenden internationellt med att konfidensindikatorer börjat vända upp från nedpressande nivåer. Ylva Hedén Westerdahl manar dock till försiktighet i att tolka detta som att det vänt nu.

”Man ska nog inte ropa hej ännu. Man ska inte tolka det alltför optimistiskt, nivån tyder på en svag ekonomisk aktivitet i Sverige. I våra prognoser, som inte är så optimistiska, ligger också att den inte ska fortsätta ned i källaren. Det är första uppgången i barometerindikatorn, men kanske är det inte så illa, kanske finns det positiva signaler om man börjar titta”, säger hon.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.