KI: Inget enkelt samband mellan välstånd och kronkursen

På senare tid har det diskuterats flitigt om den svaga kronan gör Sverige och svenskarna fattigare. Det finns dock inget enkelt samband mellan växelkurs och ett lands välstånd. Det säger Erik Spector, chef för Konjunkturinstitutets enhet för realekonomisk analys, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Det finns inget enkelt kausalt samband mellan välstånd och växelkurs. Det är inte så att man genom en stark eller svag växelkurs skapar välstånd. På kort sikt kan man dock säga att vi i någon mening blir fattigare genom att importerade varor blir dyrare och det också blir dyrare att resa utomlands. Samtidigt gynnas exportsektorn av en svagare valuta”, säger han.

Å ena sidan gör alltså en svagare krona importerade varor och utlandsresor dyrare.

”Beroende på vilket konsumtionsmönster man har kan detta ge stor effekt”, säger Erik Spector.

Å andra sidan gynnas exportindustrin av en svagare krona.

”Vi ser hur konkurrenskraften har stärkts i exportsektorn samtidigt som vinstläget är gott. Detta drivs delvis av en svagare krona, även om den också gör importen dyrare. Att exportsektorn går bra kan ge vidare effekter på längre sikt, det kan driva på svensk ekonomi och öka sysselsättningen”, säger han.

Samtidigt tillägger han att det är viktigt att nyansera bilden av sambandet mellan exportsektorn och växelkursen.

”Det är lätt att få en överförenklad syn på exportsektorn påverkas av lägre växelkurs. Den moderna ekonomin är integrerad med globala värdekedjor och importinnehållet i den svenska exporten är högt. Det är viktigt att komma ihåg, men sammantaget har den svaga kronan positiva effekter på exportsektorn”, säger Erik Spector.

Ytterligare en fråga som diskuterats är om den svagare kronan mildrar konkurrenssituationen för exportföretagen så att omvandlingstrycket minskar i den svenska ekonomin.

”Att omvandlingstrycket minskar kan säkert stämma, men det är svårt att mäta och hitta bevis för att det är så. Det krävs att det går en längre tid för att man ska kunna se en sådan sak”, säger han.

Vad gäller kronans effekter på välståndet står därmed dyrare import och utlandsvistelser, och kanske ett på sikt dämpat omvandlingstryck, mot en starkare exportsektor. Att väga dem mot varandra för att få en total effekt på hela ekonomin är mycket vanskligt, enligt Erik Spector

”Det är svårt att komma med några skarpa besked, det är en mycket komplicerad fråga”, säger han.

Han påpekar också att effekterna i de enskilda fallen är skiljer sig mycket åt.

”Välståndet ökar givetvis för dem som får jobb när exportsektorn går bra och beroende på vilket konsumtionsmönster man har kan en svagare krona slå väldigt olika”, säger han.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.