Kinas tjänstesektor överraskar positivt

Kinas tjänstesektor ökade mer än väntat i juni. Det visar Caixins inköpschefsindex som inte är landets officiella inköpschefsindex.

Tjänsteindexet steg till 58,4 jämfört med 55 månaden innan som redan då signalerade expansion, alltså ett värde över 50. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 53,2.

Även det sammanvägda inköpschefsindexet, där även industrin räknas in steg under samma månad. Här ökade siffran till 55,7 från 54,5 månaden innan.

Kina juni, 2020 Konsensus maj, 2020 Förändring
Caixin inköpschefsindex tjänstesektorn 58,4 53,2 55 6,2%
Caixin inköpschefsindex sammanvägt 55,7 54,5 2,2%

Konsensusdata från Bloomberg