Sverige: Något minskat inköpschefsindex för tjänsteindustrin – men högtrycket består

Sveriges inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i juni, men nedgången är sannolikt en rekyl efter den starka uppgången i april och maj.

”Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 67,4 i juni från nedreviderade 71,3 i maj, men är trots det tredje högsta nivån i indexets dryga 15-åriga historia. Det visar att tjänstekonjunkturen befinner sig i en stark expansiv fas och som kan få ytterligare stöd under tredje kvartalet nu när coronarestriktionerna dras tillbaka”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Tre av fyra delindex backade i juni där orderingång och sysselsättning svarade för de största minskningarna och drog ned PMI-tjänster med sammantaget 3,4 indexenheter medan leveranstiderna gick mot strömmen. Den breda nedgången i juni är sannolikt en rekyl efter den starka uppgången i april och maj då PMI-tjänster ökade med sammantaget 9,4 indexenheter. Det skriver Swedbank i morgonens pressmeddelande.

Sveriges sammanvägda inköpschefsindex minskade i juni och sjönk till 66,9. Föregående månads utfall var 70,2. En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverige juni, 2021 maj, 2021
Inköpschefsindex för tjänstesektorn 67,4 71,7
Inköpschefsindex sammanvägt 66,9 70,2