Kindreds spelöverskott i linje med förväntningarna

Bettingbolaget Kindred redovisar spelöverskott i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar ett något högre än väntat underliggande ebitda-resultat.
Kindred
Spelöverskottet steg 11,5 procent till 249,7 miljoner pund (224). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 250. Bolaget har lämnat en prognos om att intäkterna landar inom intervallet 247-252 miljoner.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 42,5 miljoner pund (31,1), väntat 41,5.

Resultatet före skatt var 2,4 miljoner pund (17,7).

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner pund (15,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,004 brittiska pund (0,067).

Fritt kassaflöde var 32,3 miljoner pund (-6,6).

Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1 531 302 (1 631 636).

”I linje med hur verksamheten under andra delen av mars utvecklades, som vi nämnde i vår uppdatering den 2 april 2020, har de dagliga intäkterna för perioden 1 till 19 april fortsatt att ligga på cirka 2,2 miljoner GBP. Intäkter och marginaler är mer stabila under nuvarande omständigheter på grund av den minskade andelen intäkter från sportspel. Den största nedgången i dagliga intäkter har varit i Frankrike, vilket är väntat på grund av det stora beroendet av sport, men resultatpåverkan är mindre för Kindred på grund av den höga spelskatten”, säger vd Henrik Tjärnström i rapporten.