Kjell & Company förväntas noteras 16 september

Teknikhandlaren Kjell & Company har släppt sitt prospekt inför noteringen på First North och förväntas att listas den 16 september. Detta enligt ett pressmeddelande.
Kjell & Company
Kjell & Company på Kungsgatan. Foto Simon Paulin / SvD / TT
Teckningskursen är satt till 55 kronor per aktie, vilket ger ett marknadsvärde om 1 713 miljoner kronor efter erbjudandet.

Bolaget vill ta in 400 miljoner kronor i färskt kapital exklusive övertilldelningsoptionen.

Tidigare aktieägare som FSN Capital IV med flera ska också sälja aktier och vid fullteckning med övertilldelningsoption uppgår erbjudandet till totalt 1 053 miljoner kronor, motsvarande cirka 61,5% av det totala antalet aktier efter genomförandet av erbjudandet.

FSN Capital IV kommer att äga cirka 22,9% av bolagets aktier, under förutsättning att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå mellan den 7 och 14 september 2021.

Sedan tidigare är det känt bolaget avser att använda nettolikviden i sin helhet för att betala tillbaka utestående lån och därmed minska sin skuldsättningsgrad.