Klimator godkänns för notering på Spotlight

Klimator har godkänts för notering på Spotligt Stock Market med första handelsdag den 23 oktober. Det framgår av ett pressmeddelande från marknadsplatsen.
Klimator verksamma inom vägklimatologi och utvecklar mjukvara som kan förutse vägväderförhållanden. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Klimator är ett mjukvarbolag inom tillämpad vägklimatologi. Bolaget har en utvecklat en patenterad dataplattform som med mycket hög noggrannhet kan förutse vägväderförhållanden längs hela vägnät. Bolaget grundades 2001 och är idag baserat i Göteborg med 16 anställda.

”Under de senaste åren har vi genomgått en förändring från att ha varit ett forskningsdrivet konsultföretag till att bli ett nischat mjukvarubolag som för dialoger med de största fordonstillverkarna i världen. Det har varit en fantastiskt stimulerande resa så här långt men ändå får jag känslan av att de mest spännande kapitlen ligger framför oss. Vi har höga ambitioner för de kommande åren där vi ska etablera oss som den ledande aktören i världen för leverans av vägväderdata”, säger Torbjörn Gustavsson, VD för Klimator.

Klimator har ansökt om upptagande till handel av Klimators aktie och teckningsoption på Spotlight Stock Market. Bolaget genomför i samband med noteringen en nyemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initalt högst 21,25 miljoner kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionen under våren 2022 tillförs bolaget ytterligare mellan 7,5 och 17,5 miljoner kronor.

Teckningskursen är 17 kronor per unit, vilket motsvarar 8,50 kronor per aktie. Teckningstiden inleds den 25 september och pågår till den 9 oktober. Teckningsförbindelser om 13,4 miljoner kronor, motsvarande 63 procent av erbjudandet har erhållits. Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på Spotlights hemsida.