Köp fossildatavinnare

ANALYS För den som inte avstår fossilt under energiomställningen så är TGS-Nopec en överpresterare till låg värdering.

KÖP I väntan på en permanent efterfrågeminskning, från den lovande omställningen till alltmer effektiva fossilfria energialternativ, så förblir oljan ett av världsekonomins huvudsakliga smörjmedel. På börsen ratas oljebranschen dock inte bara av miljöskäl, utan även efter en djup cyklisk branschsvacka i närtid.

För fyra år sedan, runt årsskiftet 2015/2016, bottnade Brent på under 30 dollar fatet, efter ett prisras från över 110 dollar fatet på bara ett och halvt år. Utrensningen som följde har sänkt oljeindustrins kostnadsmässiga breakeven-golv, för vilka oljepriser som ger lönsamma fat. I dag är Brenten återhämtad till runt 65 dollar per fat och i prospekterings- och producentledet lyfte Affärsvärlden här nyligen fram Equinor som köpvärt, i nr 36/2019.

Råvaruexponering innefattar dock även leverantörer, gärna av produktivitetshöjande tjänster som branschen inte vill vara utan. Här är oljeservice generellt ett över tid skapligt instabilt område för investeringar i börsbolag: i många segment råder starkt cyklisk efterfrågan och alltför låga inträdesbarriärer, varför lycksökare gång på gång spekulerar sönder branschlönsamheten med beställningar av ny kapacitet.

Några nischer har dock både optionalitet på uppsidan och skaplig kontroll över nedsidan. Här har Affärsvärlden lyft fram två Oslonoterade börsbolag inom seismik, det vill säga insamling, bearbetning och analys av underjordisk, geologisk kartdata för att bättra på olje- och gasbolagens odds att pricka rätt i sina kostsamma provborrningar. Affärsvärlden gav köpråd våren 2016 i först TGS-Nopec, kort TGS, (nr 7/2016) och därefter i uppstickarkonkurrenten Spectrum (nr 9/2016). I båda fallen såg vi bolagen skickligt driva samma starka affärsmodell, utan att få någon som helst betalning för det på börsen under råden branschkris. Råden visade sig vara vältajmade då nära 70 procents kursuppgång på ett år följde i båda fallen.

I Spectrum upprepades köprådet hösten 2017 (nr 47/2017) på fortsatt potential, vilket gav ytterligare dryga 40 procents kursavkastning när aktien på ett år senare nådde slutkursen 52 norska kronor hösten 2018. I våra Spectrum-råd var uppköp en uppsidestrigger, bland annat då Altors utköpsfonder fanns med som opportunistisk största ägare. Så blev det också, men strax efter råden. I fjol erbjöd TGS ett aktiebud initialt värt motsvarande knappa 62 kronor per Spectrum-aktie, eller motsvarande 14 procents andel i det sammanslagna bolaget åt Spectrum-ägarna. Budet blev en vänskaplig historia som gick igenom snabbt.

TGS är därmed vårt enda huvudalternativ i segmentet och en oljeservicemarknadens få välskötta sedelpressar. Här förbryllar börsens avsaknad av värderingskärlek för aktien. För placerare vars miljösamvete och riskaptit tillåter det så har oljebranschens senaste kris bara stärkt TGS-Nopecs position som världens främsta kartdatabutik för olje- och gasletning. Affärsvärlden ser här en av oljeområdets fortsatt mest attraktiva långtidsplaceringar.

Det här är en sammanfattning av aktieanalysen Datadriven fossilvinnare. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.