Kopparpriset får stöd av svagare dollar och strejkhot i Chile

Kopparpriset steg under morgonen till den högsta nivån sedan augusti 2011.

Kopparpriset steg på morgonen med 1,6 procent till 9 700,50 dollar per ton, den högsta nivån sedan augusti 2011. Uppgången dämpades senare till 1,4 procent och kursen 9 683 dollar. Sentimentet fick stöd av en svagare dollar. Därtill stöttades kursen av utsikterna om möjlig arbetsmarknadskonflikt vid en hamn i Chile.

I fredagens handel steg tremånadersterminen för koppar 1,6 procent till 9 552 dollar per ton.

Zinkterminen ökade 1,0 procent till 2 852 dollar.

Kopparlagren på LME backar i dag med 650 ton till 155 100 ton.

Zinklagren sjunker med 275 ton till 293 275 ton.

Basmetaller (usd/ton) Datum Kurs Förändring dag, % Förändring i år, %
Koppar, 3 mån stängning 2021-04-23 9 552 1,6 23,0
Zink, 3 mån stängning 2021-04-23 2 852 1,0 3,7
Nickel, 3 mån stängning 2021-04-23 16 395 2,1 -1,3
Bly 3 mån, stängning 2021-04-23 2 058 0,4 3,2
Aluminium 3 mån, stängning 2021-04-23 2 365 0,1 19,4
LME-lager (ton)
Koppar 2021-04-26 155 100 -0,4 43,7
Zink 2021-04-26 293 275 -0,1 45,0
Nickel 2021-04-26 263 556 -0,2 6,8
Bly 2021-04-26 112 675 -0,3 -15,6
Aluminium 2021-04-26 1 793 100 -0,2 33,2