Kopparpriset vänder uppåt

Kopparpriset har i dag vänt upp med omkring 0,3% efter tre nedgångsdagar. Även zinkpriset stiger något.
Koppar
Foto: Cornelius Poppe/TT
I gårdagens handel sjönk tremånadersterminen för koppar 1,3% till 6 781 dollar per ton medan zinkterminen backade 0,7% till 2 540 dollar.

Kopparlagren på LME backar i dag med 1 650 ton till 177 075 ton.

Zinklagren backar med 175 ton till 220 800 ton.

Basmetaller (usd/ton) Datum Kurs Förändring dag, % Förändring i år, %
Koppar, 3 mån stängning 2020-10-26 6 781 -1,3 9,8
Zink, 3 mån stängning 2020-10-26 2 540 -0,7 11,8
Nickel, 3 mån stängning 2020-10-26 15 657 -0,4 11,6
Bly 3 mån, stängning 2020-10-26 1 781 -0,3 -7,6
Aluminium 3 mån, stängning 2020-10-26 1 828 -0,8 1,0
LME-lager (ton)
Koppar 2020-10-27 177 075 -0,9 21,5
Zink 2020-10-27 220 800 -0,1 331,0
Nickel 2020-10-27 238 152 0,0 58,0
Bly 2020-10-27 128 625 0,4 93,9
Aluminium 2020-10-27 1 469 000 -0,3 -0,4