Kraftigt omsättningstapp för SAS

Flygbolaget SAS redovisar en omsättning i sitt tredje kvartal som var betydligt lägre än förra året, i ljuset coronapandemin. Vinsten byttes ut mot en större förlust.

Omsättningen sjönk 81,5 procent till 2 507 miljoner kronor (13 552).

Minskningen av intäkterna är främst hänförlig till låga volymer till följd av covid-19-pandemin.

Rörelseresultatet blev -2 729 miljoner kronor (1 570).

Resultatet före skatt var -2 071 miljoner kronor (1 490).

Resultatet efter skatt blev -2 365 miljoner kronor (1 162).

Resultat per aktie hamnade på -6,18 kronor (3,04).

Vd Rickard Gustafson skriver i en kommentar att efterfrågan fortsätter att återvända långsamt och i enlighet med den återuppbyggnadsplan som presenterats under andra kvartalet.

“Trots den långsamma men kontinuerliga återhämtningen som reflekteras i våra trafiktal är den framtida efterfrågan osäker och i hög grad beroende av att man lättar på reserestriktionerna och på passagerarnas förtroende och vilja att resa”, förklarar vd:n och fortsätter:

“Dessutom är det tyvärr svårt att förutse hur efterfrågan kommer utvecklas under hösten och vintern, eftersom kundernas beteende har förändrats och bokningarna görs närmare själva resedatumet. Vår nuvarande bedömning är att återhämtningsfasen för flygindustrin förväntas pågå till 2022 innan efterfrågan når mer normala nivåer, med en återgång till nivåerna före covid-19 under de efterföljande åren.”

SAS är fast beslutet att fortsätta som Skandinaviens ledande flygbolag när världen återhämtar sig från covid-19-pandemin, avslutar bolagschefen.

Den reviderade rekapitaliseringsplanen beräknas vara genomförd i sin helhet i början av november.

SAS, Mkr Q3-2019/2020 Q3-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 2 507 13 552 -81,5%
Rörelseresultat -2 729 1 570
Rörelsemarginal 11,6%
Resultat före skatt -2 071 1 490
Nettoresultat -2 365 1 162
Resultat per aktie, kronor -6,18 3,04
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här