”Krisen är långt ifrån över”

Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke välkomnar i en kommentar att krisåtgärderna förlängs, och på minner om att krisen ännu inte är över.
Jan-Olof Jacke. Foto: Claudio Bresciani/TT

Idag föreslog regeringen och samarbetspartierna att flera krisåtgärder ska förlängas. Förslagen rör förlängt omställningsstöd och förlängd korttidspermittering, samt utökad möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar.

”Det är helt uppenbart att åtgärderna är nödvändiga för att rädda företag och jobb i en akut kris”, säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Han menar att man uppmanat regering och riksdag att förlänga och förbättra krisåtgärderna och att det är mycket välkommet att man nu går vidare med detta. Han pekar ut besöksnäringarna, transportsektorn och stora delar av handeln som särskilt i behov av nya krisåtgärder.

”Läget är extremt osäkert, både i Sverige och i vår omvärld. Men vi vet att krisen är långt ifrån över. Det kommer att behövas ytterligare insatser för att värna företag och jobb”, säger Jan-Olof Jacke.

Även Almega välkomnar i ett pressmeddelande de nya åtgärderna.

”Även om krisen i näringslivet generellt kan tyckas mindre akut är läget för många tjänsteföretag fortfarande extremt svårt. För många branscher inom tjänstesektorn blir förlängningen i praktiken en chans till överlevnad”, säger Andreas Åström angående att omställningsstödet förlängs med tre månader.