Kungsleden ökade förvaltningsresultatet – släpper nya finansiella mål

Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen föreslås att höjas.
Kungsledens vd Biljana Pehrsson.
Kungsledens vd Biljana Pehrsson. Foto: Kungsleden

Hyresintäkterna uppgick till 633 miljoner kronor (612), en ökning med 3,4% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 438 miljoner kronor (418), en ökning med 4,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 317 miljoner kronor (296), en ökning med 7,1% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 829 miljoner kronor (992).

Resultatet efter skatt blev 676 miljoner kronor (770), och per aktie 3,10 kronor (3,53).

I utdelning föreslås 2,80 kronor (2,60).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 97,13 kronor (90,10).

”Efterfrågan i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås har varit god. Under året tecknade vi 288 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 156 miljoner kronor. Nettouthyrningen blev 22 miljoner kronor. Vi har under året framgångsrikt omförhandlat befintliga hyresavtal till ett värde av 238 miljoner kronor och höjt hyran med i snitt 12% motsvarande 29 miljoner kronor”, säger VD Biljana Pehrsson.

Kungsleden släpper i dag nya finansiella mål där fokus ligger på tillväxt.

De nya målen innebär att:

· Fastighetsportföljen ska växa till minst 55 miljarder kronor vid utgången av 2025,
· Förvaltningsresultatet för år 2025 ska uppgå till minst 1 650 miljoner kronor,
· Avkastning på eget kapital ska över tid uppgå till minst 10% per år,
· Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 45%,
· Räntetäckningsgraden ska vara mer än 2,5 gånger,
· Kungsledens aktieutdelning ska över tid öka och utgöra minst 50% av förvaltningsresultatet efter nominell skatt. Den nya utdelningspolicyn tillämpas från och med räkenskapsåret 2021.

Under 2020 uppgick förvaltningsresultatet till 1 257 miljoner kronor, en ökning med 6% mot 2019.

Kungsleden, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 633 612 3,4%
Driftöverskott 438 418 4,8%
Förvaltningsresultat 317 296 7,1%
Resultat före skatt 829 992 -16,4%
Nettoresultat 676 770 -12,2%
Resultat per aktie, kronor 3,10 3,53 -12,2%
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor 97,13 90,10 7,8%
Utdelning per aktie, kronor 2,80 2,60 7,7%