Kungsleden ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ökande förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol.
Kungsledens VD Biljana Pehrsson.
Hyresintäkterna uppgick till 639 miljoner kronor (617).

Driftnettot uppgick till 453 miljoner kronor (427).

Förvaltningsresultatet uppgick till 332 miljoner kronor (301).

Resultatet före skatt var 757 miljoner kronor (305).

Resultatet efter skatt blev 601 miljoner kronor (234).

Resultat per aktie hamnade på 2,8 kronor (1,07).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 103,02 kronor (94,18).

”Andra kvartalet blev ett starkt kvartal för Kungsleden och under första halvåret förbättrade vi vårt förvaltningsresultat med 6% till 650 Mkr. Hyresmarknaden har tagit fart, transaktionsmarknaden är rekordstark, tillväxten i Sverige väntas bli den högsta på flera år och vi märker tydligt att människor är på väg tillbaka till livet före pandemin”, skriver Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Pehrsson lyfter även fram att pipelinen för nyuthyrningar och framtida projekt är stark.

Kungsleden, Mkr Q2-2021 Q2-2020
Hyresintäkter 639 617
Driftöverskott 453 427
Förvaltningsresultat 332 301
Resultat före skatt 757 305
Nettoresultat 601 234
Resultat per aktie, kronor 2,8 1,07
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 103,02 94,18