Kungsledens förvaltningsresultat över förväntan

Fastighetsbolaget Kungsleden ökade intäkterna och substansen men minskade vinsten. Driftnettot var högre än väntat.
Kungsledens hyresintäkter uppgick till 632 miljoner kronor under första kvartalet (586), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 626.

Förvaltningsresultatet uppgick till 310 miljoner kronor (267), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 287.

Resultatet före skatt var 432 miljoner kronor (665).

Resultatet efter skatt blev 338 miljoner kronor (526).

Resultat per aktie hamnade på 1,55 kronor (2,41).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 92,58 kronor (83,20).

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här