Lagarde: Behöver en ny policymix

Europa behöver en ny policymix. ECB kommer att nå sitt mål snabbare om annan policy hjälper till, och ett nyckelelement är finanspolitiken i euroområdet. Det sade ECB-chefen Christine Lagarde på fredagen, enligt Bloomberg News och ett förskrivet anförande.

Hon konstaterade att ECB:s penningpolitik har varit den viktigaste drivkraften för den inhemska efterfrågan under återhämtningen, och att den hållningen ligger kvar. Penningpolitiken kommer att fortsätta att ge stöd till ekonomin och svara på framtida risker i linje med prisstabilitetsmålet.

“Men det är tydligt att penningpolitiken skulle uppnå sitt mål snabbare och med mindre sidoeffekter om även annan policy stöttade tillväxten”, sade hon.

För finanspolitiken handlar det inte bara om den samlade hållningen i de offentliga utgifterna, utan även om dess samansättning. Investeringar är särskilt viktiga eftersom det handlar om såväl efterfrågan i dag som utbudet i morgon.

ECB kommer att fortsätta att bevaka sidoeffekterna av sin policy, och en strategisk översyn av ECB:s penningpolitik ska påbörjas i närtid.

Hon konstaterade att vi står inför en global miljö som präglas av osäkerhet, men om utmaningarna möts på rätt sätt så kan det också vara ett tillfälle för möjligheter.

Två utmaningar dominerar just nu, och den ena relaterar till den globala handeln. Pågående handelskonflikter och geopolitisk osäkerhet bidrar till en inbromsning i den globala handelstillväxten. Det har i sin tur dämpat den globala tillväxten till den lägsta nivån sedan finanskrisen.

Det påverkar också euroområdet, som bara väntas växa med 1,1 procent i år.

Det finns också ett globalt skifte från extern till inhemsk efterfrågan, från investeringar till konsumtion och från tillverkning till tjänster. Det finns också förändringar i leveranskedjorna. Detta påverkar inte minst euroområdets export som har fokus på kapital- och insatsvaror.

Det ställer krav på konkurrenskraften men kan också innebära att de höga tillväxttal för handeln som vi sett kanske inte längre kommer gälla.

Den andra utmaningen rör den inhemska tillväxten i utvecklade ekonomier. Dessa upplever en lägre tillväxttakt och samtidigt en långsiktig nedgång i globala räntenivåer. Produktivitet och demografi kan vara viktiga faktorer bakom detta, men även efterfrågefaktorer kan ha bidragit.

Europa bör skapa en öppen ekonomi med självförtroende, och lägga fokus på motståndskraft och rebalansering.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här