Lagercrantz ökar omsättning och vinst under första kvartalet

Teknikhandelsbolaget Lagercrantz ökade omsättningen och vinsten i det första kvartalet.
Lagercrantz VD Jörgen Wigh.
Lagercrantz VD Jörgen Wigh. Foto: Lagercrantz
Under kvartalet genomförde bolaget två förvärv genom CW Lundberg och Libra.

Omsättningen steg 33,2 % till 1 301 miljoner kronor (977). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 163.

Ebita-resultatet uppgick till 212 miljoner kronor (124), med en ebita-marginal på 16,3 % (12,7).

Rörelseresultatet blev 185 miljoner kronor (103). Rörelsemarginalen var 14,2 % (10,5).

Resultatet före skatt var 180 miljoner kronor (93). Resultatet efter skatt blev 139 miljoner kronor (70), analytikerkonsensus 116. Resultat per aktie hamnade på 2,24 kronor (1,03).

Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå en utdelning om 1 krona (0,67) per aktie.

”En riktigt bra start på året” – så skulle jag vilja sammanfatta räkenskapsårets första kvartal. Återhämtningen efter pandemin som vi kommunicerat de senaste kvartalen har förstärkts och övergått i tillväxt där samtliga divisioner levererar god organisk tillväxt och därtill har vi fått tydligt positiva effekter från förvärvade verksamheter”, skriver Jörgen Wigh, vd och koncernchef.

Wigh fortsätter.

”Inför kommande kvartal är jag fortsatt optimisk. Kvartal ett som vi nu lägger bakom oss är ett säsongmässigt starkt kvartal för Lagercrantz, och säsongsmönstret har förstärkts bland annat av förvärven av Sajas, VP metall, CW Lunfdberg och Libra. Flera av bolagen i koncernen vittnar också om komponentbrist, stigande råmaterial- och fraktpriser vilket utgör osäkerheter framåt. Samtidigt är beställningsingången fortsatt stark vilket ger mig stark tilltro till Lagercrantz förutsättningar både på kort och lång sikt.”

Lagercrantz, Mkr Q1-2021/2022 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 1 301 1 163 11,9% 977 33,2%
EBITA 212 124 71,0%
EBITA-marginal 16,3% 12,7%
Rörelseresultat 185 103 79,6%
Rörelsemarginal 14,2% 10,5%
Resultat före skatt 180 93 93,5%
Nettoresultat 139 116 19,8% 70 98,6%
Resultat per aktie, kronor 2,24 1,03 117,5%

Konsensusdata från Factset