Lägre inflationstakt än väntat i maj

Konsumentpriserna i Sverige ökade mindre än väntat i årstakt i maj.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 1,8 procent (+2,2), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 2,0 procent.

Sverige, % maj, 2021 Konsensus april, 2021
KPI, YY 1,8 2,0 2,2
KPIF, YY 2,1 2,2 2,5

Konsensusdata från Bloomberg