Lammhults minskar omsättningen

Lammhults Design Group redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade, men rörelsemarginalen ökade.
Lammhults säljer inredning till exempelvis bibliotek. I somras fick bolaget en rekordorder på 60 Mkr till ett biblioteksprojekt i Dubai. Ordern har börjat levereras och pågår in i 2020.
Omsättningen sjönk 29,0% till 181,3 miljoner kronor (255,5).

Rörelseresultatet blev 12,6 miljoner kronor (15,1), med en rörelsemarginal på 6,9% (5,9).
Förbättringen av rörelsemarginalen har enligt bolaget åstadkommits genom snabb omställning, ökad kostnadskontroll, statliga stöd samt kortsiktiga och långsiktiga effektiviseringsåtgärder.

Resultatet före skatt var 11,4 miljoner kronor (14,7).

Resultatet efter skatt blev 14,1 miljoner kronor (11,4), en ökning med 23,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,67 kronor (1,35), vilket innebär en ökning med 23,7% mot föregående år.

Orderingången landade på 191,3 miljoner kronor (219,1), en minskning med 12,7% mot föregående år.

“Vi fortsätter strukturarbetet för att stärka koncernens brutto- och rörelsemarginal. Samlokalisering av produktion och logistik samt förbättringar och optimering av produktportföljen är centrala delar i den framåtriktade satsningen”, skriver VD Sofia Svensson.

Man tror att hemarbete och social distansering kommer vara ett bestående tema framöver. Därför har man tagit fram produkter anpassade för social distansering på arbetsplatsen samt arbetsplatsmöbler anpassade för hemarbete.

Svensson avslutar.

“Generellt råder dock en fortsatt osäkerhet gällande utvecklingen under det fjärde kvartalet, som historiskt har varit både marknadens och koncernens starkaste. Såsom tidigare kommunicerats i pressmeddelandet från den 23 juni 2020 kommer fjärde kvartalet att belastas med den kvarvarande delen av omstruktureringsåtgärderna. Koncernens tredje kvartal summeras med att vi visar vinst igen. Utmaningarna i omvärlden kvarstår och vi fokuserar framåt på att skapa fortsatta förutsättningar att komma stärkta ur krisen.”

Lammhults, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 191,3 219,1 -12,7%
Nettoomsättning 181,3 255,5 -29,0%
Rörelseresultat 12,6 15,1 -16,6%
Rörelsemarginal 6,9% 5,9%
Resultat före skatt 11,4 14,7 -22,4%
Nettoresultat 14,1 11,4 23,7%
Resultat per aktie, kronor 1,67 1,35 23,7%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här