Länsförsäkringar Bank ökade rörelseresultatet under andra kvartalet

Länsförsäkringar Bank redovisar ökande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade under perioden.
Länsförsäkringar

”Tillväxten i bankaffären fortsätter att vara god inom samtliga segment”, säger vd Sven Eggefalk i en kommentar.

De totala intäkterna uppgick till 1 111,4 miljoner kronor (1 061,1).

Räntenettot uppgick till 1 171,6 miljoner kronor (1 212,6).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 553,2 miljoner kronor (540,5).

Rörelseresultatet blev 564,6 miljoner kronor (420,5).

Länsförsäkringar Bank, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Intäkter 1 111,4 1 061,1 4,7%
Räntenetto 1 171,6 1 212,6 -3,4%
Rörelseresultat före kreditförluster 553,2 540,5 2,3%
Rörelseresultat 564,6 420,5 34,3%