Lendifys nettointäkter steg

Lendifys nettointäkter steg i fjol. Läs hur corona har påverkat bolaget i vår.
Nicholas Sundén-Cullberg, vd för Lendify.

Lendify ökade under 2019 nettointäkterna med 236 procent till 66 miljoner kronor (20) medan nettoförlusten steg till -163 miljoner kronor från -152 året innan.

“För Lendify blev 2019 året då skalbarheten i affärsmodellen blev tydlig. Nettointäkterna ökade 236 procent medan kostnaderna steg med 34 procent. Förtroendet för bolaget är starkt och under april 2020, under rådande coronapandemi, slutförde vi en nyemission på 148 miljoner kronor. Under april kunde vi se en viss ökning av försenade betalningar för att sedan gå tillbaka till normala nivåer redan under maj”, säger vd Nicholas Sundén-Cullberg i en kommentar.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här