Lime ökar omsättningen men minskar resultatet

Mjukvarubolaget Lime Technologies, som utvecklar CRM-system, redovisar ökande omsättning men minskat resultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Lime tillhandahåller system för säljstöd. Knappt 60 procent av omsättningen utgörs av återkommande intäkter. Sverige är bolagets största marknad som svarar för drygt 80 procent av försäljningen.
Omsättningen steg 22,8% till 92,8 miljoner kronor (75,6). Omsättningen inom mjukvara ökade med 33% och affärsområdet stor för 70% av total omsättning under kvartalet.

Repetitiva intäkter uppgick till 64,7 miljoner kronor (48,5).

Justerat ebita-resultat blev 25,5 miljoner kronor (24,7).

Rörelseresultatet blev 15,4 miljoner kronor (20,4), med en rörelsemarginal på 16,6% (27,0). Den lägre marginalen förklaras av högre kostnader då tillväxtdrivande aktiviteter och affärsresandet varit högre än under pandemin.

Resultatet efter skatt blev 11,1 miljoner kronor (15), en minskning med 26,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (1,13), vilket innebär en minskning med 26,5% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,8 miljoner kronor (14,2).

”Vi överträffar våra mål både för tillväxt och lönsamhet och vi kan se en positiv utveckling på våra marknader utanför Sverige. En succesiv återgång till kontoren, rekordmånga nya medarbetare på plats och möjligheter att äntligen få träffa kunder ansikte mot ansikte igen, har gett oss precis den energi som vi behöver för att fortsätta bygga det internationella tillväxtbolag som Lime är och vill vara”, skriver VD Nils Olsson i en kommentar.

Lime upplever en förbättrad orderingång i länderna utanför Sverige, som tidigare varit hårt drabbade av restriktionerna. Nyförsäljningen uppges fortsätta i rätt riktning, men det är en bit kvart till nivåerna före pandemin.

Lime, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 92,8 75,6 22,8%
EBITA, justerat 25,5 24,7 3,2%
Rörelseresultat 15,4 20,4 -24,5%
Rörelsemarginal 16,6% 27,0%
Nettoresultat 11,1 15 -26,0%
Resultat per aktie, kronor 0,83 1,13 -26,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 12,8 14,2 -9,9%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.