Lindex ökar onlineförsäljningen rejält

Klädkedjan Lindex, som ingår i finska Stockmann, redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.
Lindex

Lindex beskriver att man visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden för alla nordiska försäljningsländer.

”Vi fortsatte ta marknadsandelar på alla våra nordiska försäljningsmarknader och vårt mycket uppskattade och mer hållbara barnsortiment var Lindex starkaste affärsområde, med en försäljningsökning på 13% under kvartalet. Vår försäljning online nästan tredubblades under första kvartalet och mer än fyrdubblades mot samma period 2019, vilket är en fantastisk utveckling. Digitaliseringen har verkligen fått en rejäl skjuts och vi fortsätter våra strategiska satsningar framåt för att ge vår kund en ännu mer inspirerande shoppingupplevelse”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Omsättningen sjönk 0,7% till 98,7 miljoner euro (99,4). Onlineförsäljningen var upp 193% under kvartalet och den digitala försäljningen utgjorde 28,7 procent av den totala försäljningen (9,2).

Rörelseresultatet blev -13,2 miljoner euro (-15,2).

Justerat rörelseresultat utföll på -7,7 miljoner euro (-15,2).

Lindex, MEUR Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 98,7 99,4 -0,7%
Rörelseresultat -13,2 -15,2
Rörelseresultat, justerat -7,7 -15,2