Lipigons noteringsemission övertecknades till 479%

Lipigon Pharmaceuticals emission av units om cirka 50 miljoner kronor inför den planerade listningen på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 479% fördelat på cirka 1 950 tecknare. I och med den stora efterfrågan har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 miljoner kronor.
Totalt tillförs bolaget cirka 55 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som Lipigon har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nya aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra vår utvecklingsplan utan kompromisser. Det finns ett stort medicinskt behov inom vårt område. Vi ser framtiden an med våra läkemedelsprojekt, fast beslutna att tillgodose såväl dagens som framtidens behov för några av de mest utsatta patientgrupperna”, säger bolagets vd Stefan K. Nilsson i ett pressmeddelande.

Preliminär första handelsdag för bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North Growth Market är den 1 mars 2021, förutsatt godkänd ansökan.