LO tror att BNP-tillväxten tar fart

Den fackliga paraplyorganisationen LO bedömer att Sveriges BNP växer med 3,0 procent i år och med 3,5 procent 2016. Arbetslösheten väntas bli 7,8 procent under 2015 och 7,6 procent 2016.

Det framgår av LO:s konjunkturrapport Ekonomiska utsikter som utkommer två gånger om året.

“Europeisk ekonomi har utvecklats mycket svagt under de senaste åren. Sverige har drabbats särskilt hårt eftersom svensk export i så hög grad går till euroländerna, vars ekonomiska utveckling har varit mycket dålig. Det svenska näringslivet har under flera år, trots hyggliga vinster och låga räntor, varit ovilligt att investera”, skriver LO.

Men under förutsättning att konjunkturbilden för Europa realiseras så väntas BNP-tillväxten i Sverige ta fart.

“En bättre utveckling i Europa skapar tillsammans med en rejält försvagad krona och låga räntor gynnsamma förutsättningar för tillväxt: flera års kräftgång för export och industriproduktion kan brytas, hushållen börjar dra ner sitt rekordhöga sparande och investeringsuppgången breddas och förstärks”, skriver LO.

Även om sysselsättningen väntas öka i en stabil och god takt spås arbetskraftsutbudet också göra det, vilket innebär att arbetslösheten bedöms sjunka långsamt till 7,6 procent år 2016.

Inflationen, mätt som KPI, förväntas vara 0,1 procent under 2015 för att därefter öka till 1,2 procent 2016. KPIF väntas öka 0,9 procent i år och med 1,7 procent 2016.

“Starkare efterfrågan förbättrar förutsättningarna för att inflationen ska stiga, men utrymmet för företagen att höja priserna begränsas av låga inflationsförväntningar och hård konkurrens. Det finns också en fara att löneökningarna blir för låga när trovärdigheten för inflationsmålet är ifrågasatt. KPIF-inflationen väntas öka under det andra halvåret i år och stabiliseras klart under 2 procent”, skriver LO.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här