Lundbergs höjer utdelningen

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs rapporterar ett högre resultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 6,2 procent.

Nettoomsättningen steg 6,8 procent till 5 124 miljoner kronor (4 799).

Rörelseresultatet blev 13 509 miljoner kronor (-540), med en rörelsemarginal på 263,6 procent.

Resultat från andelar i intressebolag och joint venture var 2 092 miljoner kronor (-2 833), värdeförändringar på fastigheter och derivat 1 504 miljoner kronor (1 405) och värdeförändringar på biologiska tillgångar 9 158 miljoner kronor (112).

Resultatet före skatt var 13 450 miljoner kronor (-592).

Resultatet efter skatt blev 11 098 miljoner kronor (-877). Resultat per aktie hamnade på 22,29 kronor (-7,62).

Lundbergs föreslår att utdelningen höjs till 3,40 kronor per aktie, en höjning med 6,2 procent jämfört med 3,20 kronor per aktie föregående år.

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 december 2019 till 388 kronor per aktie, jämfört med 288 kronor per aktie den 31 december 2018. Den 18 februari 2020 var motsvarande värde 414 kronor per aktie.

Moderbolaget har under 2019 totalt investerat 1 026 miljoner kronor (957) i börsnoterade aktier. Investeringarna utgjordes av 4,0 miljoner A-aktier i Handelsbanken för 364 miljoner kronor, 0,19 miljoner B-aktier i Husqvarna för 15 miljoner kronor samt 3,0 miljoner C-aktier i Industrivärden för 648 miljoner kronor. I februari 2020 har 1,0 miljoner C-aktier i Industrivärden förvärvats för 249 miljoner kronor. I fastighetsrörelsen har totalt investerats 1 174 miljoner kronor (1 017) under 2019.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.