Lundin Gold återstartar gruvan Fruta del Norte

Gruvbolaget Lundin Gold är igång igen med guldbrytningen i Fruta del Norte. Bolaget uppdaterar samtidigt sin produktionsprognos för helåret.

Gruvbolaget Lundin Gold har återstartat verksamheten vid bolagets guldgruva Fruta del Norte i Ecuador. Bolaget räknar med att återuppta regelbunden frakt av koncentrat till hamnen inom de närmaste dagarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Gruvan bearbetar för närvarande malm från lager i en takt på omkring 2 800 ton per dag och förväntas höja upp till 3 500 ton per dag under de kommande två månaderna. Gruvan tvingades stänga till följd av coronakrisen i mars.

Gruvan har återupptagit producerande malm och produktionen planeras öka under de kommande tre månaderna. Bolagets verksamhet inkluderar strikta covid-19-protokoll för att minimera riskerna för hälsa och säkerhet för all personal, entreprenörer och lokala samhällen.

Vidare fortsätter arbetet av SVR, South Ventilation Raise, som väntas slutföras i fjärde kvartalet i år. Arbetet väntas inte påverka produktionen av 2020.

Guldproduktionen vid Fruta del Norte förväntas hamna på 150 000 till 170 000 ounces för det andra halvåret. Tillsammans med produktionen hittills i år, innan coronakrisen, innebär det att den totala produktionen för 2020 väntas hamna på 200 000 till 220 000 ounces.

Den genomsnittliga gruvproduktionen under andra halvåret 2020 beräknas till 3 200 ton per dag till ett uppskattat medelvärde på 10 gram per ton. Genomsnittlig guldutvinning förväntas bli cirka 85 procent under denna tid och förväntas nå designnivåer på 92 procent i slutet av fjärde kvartalet 2020.

Produktionskostnaderna, AISC, All-in-Sustaining-Costs, förväntas hamna på 770 till 850 dollar per såld ounce guld för andra halvåret 2020.