Lyko ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

E-handelsbolaget Lyko redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Lyko ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet - Lyko
VD Rikard Lyko.

”I kvartalet fortsatte vi att prioritera tillväxt då vi ser goda möjligheter att ta marknadsandelar i Norden. Öppningen av vår FABship Store vid Sergels torg överträffade alla våra förväntningar. Vi ökade våra investeringar i marknadsföring vilket resulterade i en god grund för vår varumärkeskännedom. Den toppades sedan av all medial exponering i samband med butiksöppningen”, kommenterar VD Rickard Lyko.

Omsättningen steg 24,0 procent till 947,2 miljoner kronor (764,0). Bolaget såg tillväxt på samtliga marknader där Norden ökade med 23,2 procent och Europa ökade med 44,1 procent.

För helåret nådde Lyko över tre miljarder i nettoomsättning.

Bruttoresultatet blev 407,3 miljoner kronor (337,2), med en bruttomarginal på 43,0 procent (44,1). För att stärka bruttomarginalen genomför Lyko justeringar i aktiveringar och prismatchning i sortimentet vilket har visat effekt efter nyår.

Rörelseresultatet blev 21,7 miljoner kronor (29,5), med en rörelsemarginal på 2,3 procent (3,9).

Resultatet efter skatt blev 18,0 miljoner kronor (17,2), en ökning med 4,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,17 kronor (1,13), vilket innebär en ökning med 3,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 177,2 miljoner kronor (88,1).

Lyko, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 947,2 764,0 24,0%
Bruttoresultat 407,3 337,2 20,8%
Bruttomarginal 43,0% 44,1%
Rörelseresultat 21,7 29,5 -26,4%
Rörelsemarginal 2,3% 3,9%
Nettoresultat 18,0 17,2 4,7%
Resultat per aktie, kronor 1,17 1,13 3,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 177,2 88,1 101,1%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.