Maskinentreprenör döms för skogsbrand – Stora Enso frias

En maskinentreprenör döms till företagsböter för att ha orsakat den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Även skogskoncernen Stora Enso stod åtalad men frias av tingsrätten.

Det var den skogsmaskin som ägdes och kördes av en mindre maskinentreprenör som ledde till att branden i Västmanland startade, slår Västmanlands tingsrätt fast.

Inom branschen är det allmänt känt att markberedare, en maskin som förbereder marken för skogsplantering, kan leda till gnistbildning och därmed brand, resonerar rätten. Dessutom har inga blixtar registrerats i anslutning till maskinarbetet, något som både maskinentreprenören och Stora Enso fört fram som en tänkbar orsak till branden.

Domslutet innebär att skogskoncernen, som beställde markberedningen av entreprenören, frias helt. Innehållet i det avtal som koncernen hade med entreprenören innebär att parterna skulle samråda om skogsarbetet eventuellt skulle stoppas på grund av risk för brand, hävdar tingsrätten.

Agerade inte vårdslöst

Men även om parterna hade en dialog om brandrisken anser tingsrätten att det i slutändan är den som utför maskinarbetet, det vill säga entreprenören, som bäst kan avgöra om risken är så stor att det bör ställas in.

Dessutom är flera av de branschregler som tagits fram för att förebygga bränder att betrakta som ”tips och råd” snarare än hårda principer. Därför går det inte att säga att Stora Enso har agerat vårdslöst i samband med brandtillfället, skriver tingsrätten i domen.

Branden startade den 31 juli 2014 på ett hygge i Seglingsberg, knappt två mil söder om världsarvet Ängelsberg. Först två veckor senare kunde en massiv räddningsinsats med flygplan och helikoptrar hindra ytterligare spridning. Då hade den slukat mer än 14 000 hektar skog.

Officiellt avslutades dock släckningsarbetet inte förrän ett år senare.

Ledde till debatt

Branden har beskrivits som en av de största i modern tid och ledde till en debatt om Sveriges beredskap för bränder i synnerhet och kriser i allmänhet. Utredningar har konstaterat flera brister, bland annat att räddningstjänsten fick felaktiga uppgifter om var branden startade.

Sedan dess har landets brandbekämpande resurser stärkts. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bland annat upphandlat flera helikoptrar som kan användas för släckningsarbete.

Företagsboten som maskinentreprenören döms till motsvarar 2,5 miljoner kronor.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.