Millicom minskar omsättning och rörelseresultat

Teleoperatören Millicom redovisar minskande omsättning och rörelsevinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Det sker mot bakgrund av att bolaget aviserade tidigare i oktober att utvecklingen i tredje kvartalet varit bättre jämfört med det andra kvartalet.
Millicoms VD Mauricio Ramos
Omsättningen sjönk 6,5% till 1 026 miljoner dollar (1 097).

Rörelseresultatet blev 97 miljoner dollar (176), med en rörelsemarginal på 9,5% (16,0).

Resultatet efter skatt blev -51 miljoner dollar (-131).

Den förbättring som inleddes i juni har fortsatt under det tredje kvartalet enligt bolaget, med robust konsumenttillväxt och förbättring av flera operativa och finansiella nyckeltal.

Bolagets VD Mauricio Ramos skriver i en kommentar att trenderna på marknaden är uppmuntrande, och man är konfidenta i att bolaget kommer uppnå sitt reviderade mål om att generera 1,4 miljarder dollar i operativt kassaflöde i år. Detta efter att ha implementerat kostnadsbesparingsprogram och capex-reduktioner.

Millicom behåller sina medellångsiktiga mål, relaterat till bland annat tillväxten och lönsamheten.

Millicom, MUSD Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 026 1 097 -6,5%
Rörelseresultat 97 176 -44,9%
Rörelsemarginal 9,5% 16,0%
Nettoresultat -51 -131