Minskad produktion inom näringslivet

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet minskade med 0,5% i december 2020 jämfört med november 2020, i säsongsrensade tal. Det skriver SCB.

Jämfört med december 2019 minskade produktionen inom näringslivet med 1,5%, i kalenderkorrigerade tal.

Produktionen inom industrisektorn ökade samtidigt med 5,9% jämfört med motsvarande period i fjol

Den industribransch som främst bidrog positivt till näringslivets utveckling var kemi- och läkemedelsindustrin, som ökade med 46,0% i fasta priser och stod för ett bidrag på 1,1 procentenheter.

Den industribransch som främst bidrog negativt var livsmedelsindustrin. Branschen minskade med 2,3% i fasta priser och stod för ett marginellt negativt bidrag strax under avrundade 0,0 procentenheter.

Produktionen inom tjänstesektorn minskade med 3,0% jämfört med motsvarande period i fjol, och hotell- och restaurangverksamhet var den tjänstebransch som bidrog negativt till näringslivets utveckling. Branschen minskade med 39,7% i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,9 procentenheter.

Samtidigt var partihandel den tjänstebransch som hade det största positiva bidraget, med en ökning på 6,9% i fasta priser och som stod för ett bidrag på 0,6 procentenheter.