Minskad vinst för Adapteo

Modulfastighetsbolaget Adapteo redovisar en lägre omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Omsättningen sjönk 7,0 procent till 49,1 miljoner euro (52,8).

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 20,4 miljoner euro (22,4), med en ebitda-marginal, ex eo på 41,5 procent (42,4).

Rörelseresultatet blev 9,5 miljoner euro (7,0), med en rörelsemarginal på 19,3 procent (13,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 9,6 miljoner euro (12,1), med en justerad rörelsemarginal på 19,6 procent (22,9).

Resultatet efter skatt blev 3,1 miljoner euro (4,0), en minskning med 22,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,07 euro (0,09), vilket innebär en minskning med 22,2 procent mot föregående år.

Bolaget kände av effekterna från coronaviruset i slutet av kvartalet.

“I slutet av första kvartalet såg vi en negativ inverkan på nya order och intäkter, speciellt i segment med kortare hyresperioder, till exempel konferenser och läger. Det var också lägre efterfrågan på kontor i den privata sektorn där kunders expansionsplaner har skjutits upp eller avbrutits. Inom vår kärnverksamhet för social infrastruktur har kundernas beslutsprocesser varit långsammare än väntat”, säger vd Philip Isell Lind af Hageby i rapporten.

För att kompensera för denna utveckling har Adapteo skiftat fokus till den högre efterfrågan inom sjukvård och på kort tid levererat mindre projekt i Danmark, Tyskland och Sverige, uppger Adapteo-chefen.

Adapteo, MEUR Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 49,1 52,8 -7,0%
EBITDA, justerat 20,4 22,4 -8,9%
EBITDA-marginal, justerad 41,5% 42,4%
Rörelseresultat 9,5 7,0 35,7%
Rörelsemarginal 19,3% 13,3%
Rörelseresultat, justerat 9,6 12,1 -20,7%
Rörelsemarginal, justerad 19,6% 22,9%
Nettoresultat 3,1 4,0 -22,5%
Resultat per aktie, EUR 0,07 0,09 -22,2%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här