MQ ansöker om konkurs

MQ har på torsdagen beslutat om att ansöka om konkurs, enligt ett pressmeddelande. Aktien handelsstoppades i går, onsdag.

”Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrad försäljning under mars och inledningen av april och som bedöms ha betydande påverkan på konsumtionsmarknaden under en längre period även efter covid-19. Styrelsen bedömer att förutsättningarna för att fortsätta bedriva MQ:s verksamhet väsentligt försämrats”, skriver MQ.

De ytterligare kostnadsbesparingar och åtgärder som vidtagits i samband med pandemin bedöms inte vara tillräckliga med hänsyn till en redan tidigare utmanande ekonomisk situation. Det har heller inte varit möjligt att i nuvarande läge ta del av statliga lånegarantier via bolagets kreditgivare.

MQ offentliggjorde den 18 mars 2020 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. Företrädesemissionen bedömdes ge förutsättningar för att i ett finansiellt ansträngt läge ta koncernen tillbaka till lönsamhet, vilket dock förändrats i takt med en alltmer omfattande påverkan av pandemin som bedöms påverka konsumtionsmarknaden även efter covid-19.

”Det förändrade konsumtionsbeteende med minskad trafik till butikerna slår hårt mot koncernen då försäljningen på bolagets e-handel inte kan väga upp för den minskade försäljningen i butikerna. Det bedöms heller inte vara möjligt att erhålla ytterligare finansiering som krävs inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande. Företrädesemissionen kommer därför att avbrytas och den tidigare utfärdade extra bolagsstämman ställs in”, skriver MQ.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.