MQ genomför nyemission och sätter Joy i konkurs

Modebolaget MQ stärker kassan genom en garanterad nyemission på 250 miljoner kronor. Företaget tar även en nedskrivning om 192 miljoner kronor och försätter klädkedjan Joy i konkurs.

Emissionen har stöd av de största ägarna Investment AB Öresund, Swedbank Robur samt av andra storägare. Även bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare avser att teckna sina pro-rata andelar. Det motsvarar cirka 43,4 procent av emissionen.

Därutöver har medlemmar av familjen Qviberg, MQs ordförande Claes-Göran Sylvén, vd Ingvar Larsson och ett antal ytterligare garanter lämnat garantiåtaganden vilket gör att hela emissionen blir garanterad.

Emissionen som nu görs är en del överenskommelsen som klädkedjan ingått med DNB. Likviden kommer delvis att användas för att banta ned skulderna.

Joy går med förlust och MQ-ledningen tror inte längre att verksamheten har förmåga att vända utvecklingen vilket gör att den klassiska kedjan går i konkurs. Avvecklingskostnaderna bedöms bli 25 miljoner kronor.

Fullständiga villkor för emissionen kommer att presenteras senast den 16 april. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 20 april.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.