MTG får två årsavgifter i vite från Nasdaq

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att MTG har brutit mot dess regelverk och får därför ett vite uppgående till två årsavgifter. Det framgår av ett börsmeddelande.
Maria Redin. Foto: MTG
Påföljden beror på att insiderinformation var åtkomlig i bolagets bokslutskommuniké för 2019 på hemsidan innan informationen blev offentliggjord genom ett pressmeddelande i enlighet med artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning och tillhörande genomförandeförordning.

”Disciplinnämnden konstaterar att det tillvägagångssätt som synes ha använts för att komma åt informationen på bolagets hemsida tillämpats i flera tidigare fall och att börsen vid upprepade tillfällen uppmanat emittenter till översyn av system och rutiner för publicering av finansiella rapporter på sina hemsidor för att undvika informationsläckage. Disciplinnämnden ser mot denna bakgrund allvarligt på bolagets överträdelse och bestämmer påföljden till ett vite om två årsavgifter”, står det.