MTG tar engångskostnader på 190 miljoner kronor

MTG kommer, utöver vad som meddelats tidigare gällande besparingar på huvudkontoret, genomföra åtgärder inom andra delar av verksamhet, bland att inom ESL efter en utvärdering av e-sportsegmentet. MTG gör även en nedskrivning om 93 miljoner kronor relaterade till vissa nya spel.

”ESL kommer att rapportera uppsägningskostnader om 35 miljoner kronor till följd av en minskning av personalstyrkan som meddelades i december. Minskningen är en effekt av implementeringen av en ny verksamhetsmodell som syftar till att på bästa sätt förbereda ESL för nästa tillväxtfas”, skriver bolaget.

En annan del av implementeringen har inneburit att ESL stoppat interna projekt relaterade till föregående verksamhetsmodell, vilket resulterat i engångskostnader på 12 miljoner kronor.

”Totalt kommer den nya verksamhetsmodellen att generera besparingar på 40 miljoner kronor som kommer att återinvesteras i nya ESL Pro Tours, nya partnerskap och produkter inom esport”, skriver bolaget.

Som en del av den interna översynen av ESL:s balansräkning gör MTG nedskrivningar om 34 miljoner kronor här. Beloppet är relaterat till kundfordringar och obsoleta poster.

Vidare har Innogames i det fjärde kvartalet genomfört en utvärdering av spel i så kallade soft-launch.

”Detta har resulterat i beslutet att delvis skriva ned värdet på mobilspelet Warlords och nästan helt skriva ned värdet på mobilspelet Godkings. InnoGames tror fortsatt på Warlords långsiktiga potential men kommer att driva spelet annorlunda framöver. Vidare kommer InnoGames att avveckla spelet Godkings”, heter det om Innogames.

Totalt kommer kostnaden för nedskrivningar av spel och tillgångar inom Innogames att uppgå till 93 miljoner kronor.

Summeringen är att MTG kommer att rapportera engångskostnader, inklusive uppsägningskostnader och nedskrivningar, på cirka 190 miljoner kronor som jämförelsestörande poster i rapporten för det fjärde kvartalet 2019.

”Detta kommer i sin tur att generera årliga besparingar på cirka 90 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor kommer att återinvesteras i ESL:s verksamhet”, skriver bolaget.

Utöver ovan nämna kostnader, och som en del av den avvecklade verksamheten, kommer MTG att rapportera nedskrivningar om 165 miljoner kronor. Huvuddelen av summan är relaterad till den aviserade och genomförda försäljningen av Zoomin.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.