Nasdaq redovisar högre resultat än väntat

Börsoperatören Nasdaq redovisar intäkter i linje med förväntat medan det justerade resultatet per aktie kom in högre än analytikerna räknat med.

Intäkterna uppgick till 846 miljoner dollar (699), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 829.

De ökade intäkterna härleds både till organisk tillväxt, medvind i valutarörelser på 16 miljoner dollar samt ett tillskott på 25 miljoner dollar när förvärvade Verafin inkluderats i räkenskaperna.

Det justerade resultat per aktie ökade med 23,4 % till 1,90 dollar (1,54), vilket var 8 % högre än väntade 1,76 dollar.

Nasdaq guidar fortsatt för att rörelsekostnaderna för helåret kommer landa på mellan 1 590 och 1 620 miljoner dollar.

Nasdaq, MUSD Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Intäkter 846 829 2,1% 699 21,0%
Resultat per aktie, justerat, USD 1,90 1,76 8,0% 1,54 23,4%

Konsensusdata från Factset